Hanes Judin

 • Rydyn ni'n 11 oed.
  Ar gyfer y cyfnod rhwng 2009 a 2020, gwnaethom gynyddu:
  - ardal y safleoedd cynhyrchu mewn 3 gwaith;
  - cyfaint cynhyrchu 9 gwaith;
  - mae nifer ein cwsmeriaid allweddol 3 gwaith;
  - nifer y swyddi yn y cwmni 4 gwaith;
  - amrywiaeth 7 gwaith.
  Mae'r cwmni'n parhau i gadw at ei strategaeth twf busnes trwy ddatblygu perthnasoedd â phartneriaid a chwsmeriaid allweddol.Mae cynlluniau a chynlluniau hirdymor ar gyfer 3, 5 a 10 mlynedd yn cael eu diweddaru a'u hategu'n gyson, gan ystyried y dadansoddiad o dueddiadau yn y farchnad pecynnu a nwyddau traul - canolbwyntio ar dueddiadau'r farchnad ar gyfer cynhyrchion bioddiraddadwy.

 • Mynychu sioe fasnach Hispack yn Barcelona ac All4pack ym Mharis.
  Mae'r ystod ym mhob un o'r meysydd busnes yn ehangu'n sylweddol.Mae cynhyrchu mathau newydd o gynhyrchion yn dechrau, sef: cwpanau papur, cwpanau cawl, powlenni salad, blwch nwdls a llawer mwy.

 • Datblygu gwerthiant yn y farchnad UDA.
  Mynychu sioe fasnach yr NRA yn Chicago.
  Wedi sylweddoli cynhyrchiad màs cynhyrchion PLA a'u hallforio i'r farchnad Ewropeaidd.

 • Cynyddu offer cynhyrchu a dod â mwy o staff i mewn i wella gallu cynhyrchu.
  Ceisiwch ddefnyddio gorchudd PLA yn lle addysg gorfforol draddodiadol mewn cwpanau papur a phowlenni salad.
  Agorir y drydedd ffatri a oedd yn arbenigo mewn cynhyrchu cwpan a chaead plastig.

 • Wedi creu adran QC.i gryfhau olrhain ffynhonnell ansawdd cynnyrch.
  Dechreuodd y cwmni gynhyrchu a gwerthu cynhyrchion rhychiog ailgylchu.

 • Dechreuodd y cwmni gynhyrchu a gwerthu bagiau papur.

 • Mae'r ffatri newydd yn cael ei hagor a oedd yn arbenigo mewn cynhyrchu cwpanau cawl a phowlenni salad ac ati.

 • Datblygu gwerthiannau ym marchnad Awstralia.
  Cyflwyno llinell gynhyrchu newydd i gynhyrchu caead plastig a gwellt plastig.

 • Yn Ningbo, creodd grŵp o bobl o'r un anian y cwmni JUDIN, a'i brif weithgaredd oedd gwerthu blychau papur a chwpanau a allforiwyd i'r farchnad Ewropeaidd.