Datrysiad Diraddiadwy

Nid yw deunyddiau bioddiraddadwy yn cael fawr o effaith ar yr amgylchedd, maent yn cwrdd â'r datblygu cynaliadwy, gallant ddatrys yr argyfwng amgylcheddol a phroblemau eraill yn effeithiol, felly mae'r galw yn tyfu, defnyddir cynhyrchion pecynnu bioddiraddadwy yn fwy ac yn ehangach ym mhob cefndir. Oherwydd bod y rhan fwyaf o'r deunyddiau a ddefnyddir yn y pecynnu yn naturiol ac y gellir eu diraddio heb ychwanegu catalydd, defnyddir yr atebion hyn yn helaeth yn y diwydiant bwyd a diod. Mae llawer o ddiwydiannau a llywodraethau wedi cymryd mesurau i leihau gwastraff materol ac effaith amgylcheddol. Mae cwmnïau fel Unilever a P & G wedi addo symud i atebion pecynnu naturiol a lleihau eu hôl troed ecolegol (allyriadau carbon yn bennaf) 50%, sef un o'r ffactorau sy'n gyrru'r defnydd o becynnu bioddiraddadwy mewn amrywiol ddiwydiannau. Mae mwy a mwy o ddatblygiadau arloesol, megis datrysiadau pecynnu awtomataidd a deallus yn y diwydiant, yn ehangu i gynhyrchion terfynol.

Mae mwy a mwy o bobl gyfrifol yn symud tuag at atebion pecynnu cynaliadwy.

Mae poblogaeth y byd wedi rhagori ar 7.2 biliwn, ac mae dros 2.5 biliwn ohonynt rhwng 15 a 35 oed. Maent yn rhoi mwy o bwys ar yr amgylchedd. Gyda'r cyfuniad o gynnydd technolegol a thwf poblogaeth fyd-eang, defnyddir plastig a phapur yn helaeth mewn amrywiol ddiwydiannau. Mae deunyddiau pecynnu a geir o amrywiol ffynonellau (yn enwedig plastigau) yn ffurfio gwastraff solet pwysig, sy'n niweidiol iawn i'r amgylchedd. Mae gan lawer o wledydd (yn enwedig gwledydd datblygedig) reoliadau llym i leihau gwastraff a hyrwyddo'r defnydd o ddeunyddiau pecynnu bioddiraddadwy.